خدمات تخصصی:

- جراحی های زیبایی و ترمیمی زنان

- بیماری های غدد مترشحه در زنان

- مشاوره قبل و بعد از بارداری

- کنترل بارداری های پرخطر

- گذاشتن و برداشتن IUD

- نوار قلب جنین NST

- تعیین جنسیت جنین

- پاپ اسمیر و تست های غربالگری سرطان

- کرایو یا فریز کردن

- مراقبت دوران یائسگی و تست های سالیانه