خدمات تخصصی:


- جراحی های زیبایی و ترمیمی زنان

- کربوکسی تراپی تخصصی حوزه زنان

- گذاشتن بهترین نوع IUD و برداشتن آن

- مشاوره و درمان HPV با جدیدترین متد

- بیماری های غدد مترشحه در زنان

- مشاوره قبل و بعد از بارداری

- کنترل بارداری های پرخطر

- نوار قلب جنین NST

- تعیین جنسیت جنین

- پاپ اسمیر و تست های غربالگری سرطان

- کرایو یا فریز کردن

- مراقبت های دوران یائسگی و تست های سالیانه